• Wieloletnie

  doświadczenie

 • Własny

  transport

Zadzwoń do nas!

62 757-17-93

Zastosowanie

 • konstrukcje stalowe, budownictwo (np. rusztowania)
 • motoryzacja (układy wydechowe, konstrukcje siedzeń)
 • sprzęt sportowo-turystyczny i inne

Rury można stosować również jako przewodowe, pod warunkiem przeprowadzenia dodatkowych badań.

Standard wykonania

 • EN 10305-3
 • EN 10305-5
 • PN-EN-10219
 • PN-H-74241:1997
 • BN-73/0658-01
 • DIN 2394
 • DIN 2395
 • DIN 2458 - po uzgodnieniu

Gatunki stali

 • wg norm jak standard wykonania

Stan dostawy

 • BKM (+CR) - rury bez obróbki cieplnej
 • GBK (+A) - rury wyżarzane rekrystalizująco
 • NBK (+N) - rury wyżarzane normalizująco

Powierzchnia

Powierzchnia wyrobów wykonanych z taśm walcowanych na zimno jest metalicznie jasna i gładka. Powierzchnia wyrobów wykonanych z taśm walcowanych na gorąco jest ciemna i gładka.

Wypływka

 • wypływka zewnętrzna - usunięta
 • wypływka wewnętrzna - wysokość wewnętrznej wypływki nie powinna być większa niż:
  przy grubości ścianki (T) < 1,3 mm - 0,5 mm
  przy grubości ścianki (T) > 1,3 mm - 0,5 x T

Po uzgodnieniu wypływka wewnętrzna może być usunięta. Pozostałość wypływki nie przekracza 0,3 mm.

Prostość

Odchyłka prostości nie przekracza 1,5 mm na długości 1 metra oraz 0,25 % całkowitej długości rury.

Długości

 • standardowe - 6000 mm
 • dokładne (max. długość wynosi 9500 mm) z tolerancją wg normy wykonawczej
 • wielokrotne z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i odchyłką dla całej długości jak dla długości dokładnych

Szczelność

Celem wykrycia nieciągłości rury są badane metodą prądów wirowych wg PN-EN 1 0246-3, SEP 1917. Po uzgodnieniu rury mogą być poddane wodnej próbie szczelności wg PN-H/0441 9:1977 lub badaniu wg PN-EN 10246-1, SEP 1925.

Cechowanie

Na życzenie zamawiającego rury można trwale znakować.

Pakowanie

 • wiązki o wadze do 1 500 kg
 • inny rodzaj pakowania - do uzgodnienia